(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2021 do Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim ủy quyền như sau:

Tài sản 01: Xe ô tô con biển đăng ký 47L-3049, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: PAJERO GLXV32WHNHL; số khung: DHNV320RJ02554, số máy: 4G54-KW9367. Tài sản 02: Xe ô tô con biển đăng ký 47L-2287, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: PAJERO GLV31V; số khung: RLA00V31VX1000037, số máy: 4G64-AA6773. Tài sản 03: Hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (có phụ lục kèm theo).

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim

Ngày 3/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô và máy móc thiết bị tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 3/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô và máy móc thiết bị tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 3/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô và máy móc thiết bị tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 3/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô và máy móc thiết bị tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 4
Ngày 3/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô và máy móc thiết bị tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 5