(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2020 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 766.879,2 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Danh mục loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 134 (4), thửa đất số 134 (3-1), thửa đất số 134 (14-1), thửa đất số 134 (24-1), thửa đất số 134 (22), thửa đất số 134 (18), thửa đất số 134 (19), thửa đất số 139 (28), thửa đất số 139 (4), thửa đất số 139 (3), thửa đất số 139 (9), thửa đất số 139 (1), thửa đất số 139 (10), thửa đất số 139 (27), thửa đất số 139 (7), thửa đất số 139 (6), thửa đất số 139 (8), thửa đất số 139 (25), thửa đất số 139 (23), thửa đất số 134 (15-1), thửa đất số 147 (2), thửa đất số 147 (1), thửa đất số 139 (12-2), thửa đất số 139 (13), thửa đất số 139 (14), thửa đất số 139 (17), thửa đất số 139 (18-1), thửa đất số 139 (19), thửa đất số 139 (16-1), thửa đất số 139 (21-1), thửa đất số 139 (26-1), thửa đất số 139 (20-1), thửa đất số 139 (22), thửa đất số 158 (6), thửa đất số 158 (4), thửa đất số 158 (7), thửa đất số 158 (8), thửa đất số 158 (9-1), thửa đất số 158 (12-1)... thuộc tờ BĐĐC số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Diện tích khu đất: 766.879,2 m2

- Thông tin quy hoạch: Khu đất thực hiện dự án là phần khu đất quy hoạch thực hiện dự án: Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích quy hoạch để thực hiện dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) khoảng 92,23 ha.

- Tài sản trên đất là các tài sản (cây phi lao, cây bạch đàn, cây tràm) đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường đã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Mục đích sử dụng đất: Sử dụng đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros phù hợp với quy hoạch chi tiết thực hiện dự án: Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư dự án tối thiểu là 4.611,5 tỷ đồng.

- Hình thức cho thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 31/12/2085.

Giá khởi điểm: Tổng giá trị khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê năm đầu tiên thực hiện dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4): 6.680.259.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng). Cụ thể:

+ Giá khởi điểm đấu giá trả tiền thuê đất hàng năm: 4.698.125.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất (cây phi lao, bạch đàn, tràm): 1.982.134.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, một trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế và đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng trước khi triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

(Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

4. Tiền đặt trước: 1.336.051.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

5. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt. Được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 766.879,2 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4).

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 11/8/2020 đến 15h00’ngày 31/8/2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 26/8/2020 và ngày 27/8/2020 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ngày 28/8/2020 đến 16h30’ ngày 01/9/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức thẩm định xét duyệt hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá vào lúc 15h00’ ngày 31/8/2020.

- Thời gian thông báo đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 01/9/2020.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào lúc 14h00’ ngày 3/9/2020.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585.