(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2020 do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Khán đài A, Sân vận động tỉnh, đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Khu nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh (địa chỉ: số 74 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cho thuê đất, trong đó có điều kiện ràng buộc nhà đầu tư phải sử dụng khu đất vào mục đích thể dục thể thao theo đúng quy hoạch cụ thể sau:

3.1. Vị trí, diện tích và danh mục loại đất, tài sản trên đất:

a. Vị trí: Tại địa chỉ số 74 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Ranh giới thửa đất cụ thể:

+ Phía Bắc: Giáp thửa đất số 110, có chiều dài 56,7m;

+ Phía Nam: Giáp thửa đất số 60 (8); 336 (8); 48 (8); 49 (8), có chiều dài 55,9m;

+ Phía Tây: Giáp Giáp thửa đất số 113; 114; 115; 125; 7 (8); 8 (8); 9 (8); 10 (8), có chiều dài 44,5m;

+ Phía Đông: Giáp đường Lê Hồng Phong có chiều dài 45m.

b. Tổng diện tích:

- Diện tích thửa đất 2.520m2;

- Diện tích xây dựng 1.237,02 m2;

Trong đó:

+ Nhà làm việc: 125,82 m2;

+ Nhà công đoàn: 75,8 m2;

+ Nhà thi đấu và luyện tập thể dục thể thao: 1.035,4 m2.

3.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất

a. Mục đích:

- Thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc khu tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện vào mục đích thể dục thể thao theo quy hoạch. Được xác định là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất công do nhà nước quản lý theo quy hoạch và kế hoạch phát triển chung của thành phố Kon Tum.

b. Hình thức: Đấu giá công trình xây dựng trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm (hình thức đấu giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê).

c. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

3.3. Tài sản gắn liền trên đất:

Theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc khu nhà tập luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (có Quyết định kèm theo).

Tên công trình: Khu nhà tập luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh gồm các hạng mục:

+ Nhà làm việc: 125,82 m2;

+ Nhà công đoàn: 75,8 m2;

+ Nhà thi đấu và luyện tập thể dục thể thao: 1.035,4 m2.

3.4. Thông tin về quy hoạch:

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án cho thuê đất trong đó có điều kiện ràng buộc nhà đầu tư phải sử dụng khu đất vào mục đích thể dục thể thao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1501/UBND-KT ngày 12/6/2018.

3.5. Tiến độ thực hiện dự án:

Đơn vị tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

Tài sản được đấu giá theo các văn bản:

- Quyết định số 590/QĐ-UBND, ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quyết định Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc Khu nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh;

- Quyết định số 591/QĐ-UBND, ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc Khu nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh;

- Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc khu nhà tập luyện và Thi đấu TDTT tỉnh;

- Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 08/04/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Kon Tum;

- Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất Khu nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể theo tỉnh Kon Tum;

- Công văn số 1501/UBND-KT ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc xã hội hóa Nhà tập luyện và Thi đấu TDTT tỉnh;

- Văn bản số 525/VP-NNTN ngày 05/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Công văn số 5620-CV/VPTU ngày 09/4/2020 của Văn phòng tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương bán đấu giá Khu nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể theo tỉnh;

- Quyết định số 15/QĐ-TTHL&TĐTDTT, ngày 28/07/2020 củaTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Kon Tum về việc lựa chọn tổ chức đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 28/08/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại địa chỉ số 74 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 49.737.275.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chưa bao gồm các khoản phí và lệ phí.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 9.947.455.000đồng (Chín tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp từ ngày 28/08/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/09/2020 trong giờ hành chính.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Người tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 119 002 654 774

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum đến trước 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá của lần trả giá sau so với lần trả giá bước liền kề và bằng 2% tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đưa ra đấu giá.

10. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

10.1. Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư):

Nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Các tổ chức kinh tế có mới liên hệ với nhau như Công ty thành viên; Công ty mẹ, Công ty con...thì chỉ được 01 đơn vị tham gia.

10.2. Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, về cam kết tiến độ triển khai dự án:

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản và vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 03 năm gần nhất để chứng minh đáp ứng nội dung này).

- Báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018.

- Chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực thiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018 là 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

- Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018.

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư tham gia dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

10.3. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

e. Các đối tượng không đủ điều kiện theo quy định tại mục 10.1 và 10.2.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 3/9/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum, địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.