(BĐT) - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC tổ chức đấu giá khai thác gỗ rừng trồng 17,8 ha, vào ngày 3/9/2020 cụ thể như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN KÝ QUỸ, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá khai thác 01 lô gỗ rừng trồng, cụ thể như sau:

+ Tổng diện tích khai thác: 17,8 ha

+ Loại cây khai thác: Keo lai (Acacia hybrid)

+ Năm trồng: 2013 và 2014

+ Tổng sản lượng thương phẩm (gỗ): 2.808, 2 m3

+ Nơi có tài sản đấu giá: tại khoảnh 8 và 11, tiểu khu 121, xã Hương Thọ, thị xã Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền ký quỹ, bước giá, tiền mua hồ sơ đấu giá:

Ngày 3/9/2020, đấu giá khai thác gỗ rừng trồng 17,8 ha tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1


(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khai thác vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường).

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu khai thác, trả lại mặt bằng cho Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

- Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/08/2020 tại Khoảnh 8 và 11, tiểu khu 121, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC và Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

- Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

- Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày thông báo niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 31/08/2020; địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC; Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

* Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu đối với cá nhân: 02 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân, hộ khẩu người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 02 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND, hộ khẩu của người được ủy quyền: 01 bản sao và giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC theo đúng thời gian quy định.

* Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá bằng các hình thức: Nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC; Nộp qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế. (Tính theo dấu bưu chính); Nộp trực tuyến qua thư điện tử: dgs2stc@gmail.com (Tính theo thời gian nhận thư)

- Hồ sơ nộp dưới mọi hình thức hợp lệ phải trước 17h00 ngày 31/08/2020.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá; được Công ty đấu giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 28/08/2020 đến 17h00 ngày 01/09/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế. (BIDV)

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. (Vietinbank)

- Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian đã quy định theo Thông báo đấu giá và tự chịu trách nhiệm số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 01/09/2020).

- Đối với trường hợp khách hàng tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ VÀ THỜI HẠN NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ:

1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

2. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Thời hạn nộp phiếu trả giá: trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến trước 17h00 ngày 01/09/2020.

Địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản bằng cách trực tiếp bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu được niêm phong và đặt tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Thời gian vào lúc: 08h30 ngày 3/9/2020.

Địa điểm công bố giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234.3865905.

- Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.6286.999; Website: daugiaso2stc.com.vn.