(BĐT) - Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2020 do Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ kế hoạch và đầu tư ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản đấu giá là 03 xe ô tô gồm:

01 xe ô tô BKS 80A-020.01 nhãn hiệu Mercedes-Benz, số loại E240, số máy 112931331692862, số khung WDB211061A452711, năm sản xuất 2003 tại Đức;

01 xe ô tô BKS 80A-040.39 nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Pajero GLV6 V33V, số máy 6G72-RK9456, số khung RLA00V33V41000236, năm sản xuất 2004 tại Việt Nam;

01 xe ô tô BKS 51D-0322 nhãn hiệu Toyota, số loại HIACERZH115LBRMRE, số máy 2RZ-32933431, số khung RZH115-3002164, năm sản xuất 2004 tại Việt Nam

Tài sản của: Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ kế hoạch và đầu tư được phép bán thanh lý.

Giá khởi điểm: 258.000.000 đồng (không có thuế GTGT).

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu đồng.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 25.000.000 đồng. (Hai mươi lăm triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 18/08/2020 đến 16h00 ngày 31/08/2020.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 18/08/2020 đến 16h00 ngày 31/08/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 25/08/2020 đến ngày 26/08/2020 (giờ hành chính).

Tại Văn phòng I tại Hà Nội – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 31/08/2020 (Trước 16h00)

Tại: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông (Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 30 phút ngày 03/09/2020

Tại Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024.39999335

Thông tin xin liên hệ:

Công ty ĐGHD Phương Đông - Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội / Điện thoại: 024.39999335

Văn phòng I tại Hà Nội – Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 6B, Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội / Điện thoại: 080.44494.