(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 3/8/2021, đấu giá xe ô tô Haeco tại Hà Nội ảnh 1