(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2021 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 3/8/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1