(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá gồm 05 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng. Tổng giá khởi điểm: 558.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tám triệu đồng)

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

Ngày 3/8/2021, đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 3/8/2021, đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 3/8/2021, đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 3/8/2021, đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Long An ảnh 4
Ngày 3/8/2021, đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Long An ảnh 5