(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, địa chỉ: Số 14, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá:

Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi do tháo dỡ hệ thống điện để thi công xây dựng hạng mục Di chuyển, đi nổi đường dây điện trên tuyến phố Thanh Vị thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vị (có danh mục chi tiết kèm theo).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thu hồi do tháo dỡ hệ thống điện để thi công xây dựng hạng mục Di chuyển, đi nổi đường dây điện trên tuyến phố Thanh Vị thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vị được Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây quản lý, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm không có thuế GTGT: 138.244.200đ (Một trăm ba mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn, hai trăm đồng) - Các loại thuế, phí và chi phí (bảo quản, di chuyển …) liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách mua chịu.

Tiền đặt trước: 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng chẵn).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/01 hồ sơ)

Bước giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Kế hoạch đấu giá:

Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 16/7/2020.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 29/7/2020.

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 24/7/2020.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27/7/2020 và ngày 28/7/2020 tại: Kho của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Hà Đông, địa chỉ: KCN Phú Nghĩa, Km 23 Quốc lộ 6, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm từ ngày 16/7/2020 đến ngày 29/7/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 03/8/2020 tại trụ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, địa chỉ: số 14 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 16/7/2020 đến ngày 29/7/2020, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 49/QCĐG ngày 15/7/2020 do

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân –

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1).

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)

DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN

Đơn vị tính: đồng

Ngày 3/8/2020, đấu giá Vật tư thu hồi tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 3/8/2020, đấu giá Vật tư thu hồi tại Hà Nội ảnh 2

Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn, hai trăm đồng