(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2020 như sau:

(Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế)

Căn cứ hợp đồng đấu giá tài sản số 40/2020/HĐ-DVĐG giao kết ngày 30 tháng 6 năm 2020, ký giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, chi tiết như sau:

Tên khu đất: Khu đất đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.

Địa điểm khu đất: Đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Vị trí khu đất:

Phía Tây giáp đường Phạm Văn Đồng;

Phía Đông giáp đường quy hoạch ven sông Như Ý;

Phía Nam giáp đường Lâm Hoằng nối dài (điều chỉnh) và khu vực quy hoạch Vịnh đậu xe, dải cây xanh;

Phía Bắc giáp Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích khu đất đấu giá: 21.888,8 m2 (Theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tổ chức đấu giá tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31/01/2020);

Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng, khu đất chưa được san nền; mặt trước khu đất là đường Phạm Văn Đồng, phía Nam khu đất là đường Lâm Hoằng; đường quy hoạch ven sông Như Ý ở phía Đông khu đất, khu vực quy hoạch Vịnh đậu xe, quy hoạch dải cây xanh thuộc đường Lâm Hoằng chưa được đầu tư xây dựng.

Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế; Công văn số 4180/UBND-QHXT ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất chỉ tiêu quy hoạch khu đất đường Phạm Văn Đồng trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1379/SXD-QHKT ngày 14/6/2019; Công văn số 129/UBND-QHXT ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về việc thống nhất các chỉ tiêu quy hoạch khu đất đường Phạm Văn Đồng (khách sạn Âu Cơ cũ), các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như sau:

Thông số quy hoạch chung đối với toàn bộ khu đất:

- Chức năng sử dụng đất: Tổ hợp dịch vụ, thương mại, du lịch kết hợp với nhà ở thấp tầng;

- Chiều cao xây dựng: ≤ 25 tầng (riêng công trình điểm nhấn chiều cao tối thiểu là 15 tầng);

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): ≤ 50%;

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 4,0 lần;

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Đường Phạm Văn Đồng: 36,0m (6,0m + 10,5m + 3,0m + 10,5m + 6,0m);

+ Đường Lâm Hoằng: 23,0m (4,5m + 14,0m + 4,5m); riêng đoạn bố trí Vịnh đậu xe có chiều rộng 33,0m (4,5m + 14,0m + 10,0m + 4,5m);

+ Đường ven sông Như Ý: 13,0m (3,0m + 7,0m + 3,0m).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ đường Phạm Văn Đồng và đường Lâm Hoằng nối dài;

+ Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch ven sông Như Ý;

+ Lùi ≥ 3m so với ranh giới khu đất Nhà văn hóa Lao động tỉnh và dải cây xanh dọc đường Lâm Hoằng nối dài.

Các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể:

Cơ cấu sử dụng đất:

Ngày 3/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Trong đó, tỷ lệ các loại đất thuộc khu ở thấp tầng đảm bảo quy định sau:

Đất ở biệt thự: ≤ 30%;

Đất ở liên kế: ≤ 35%;

Đất cây xanh: ≥ 10%;

Đất giao thông nội bộ: ≥ 25%.

Chỉ tiêu quy hoạch mỗi loại đất:

Ngày 3/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

Về các yêu cầu khác: Thực hiện theo Công văn số 129/UBND-QHXT ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh.

Mục đích sử dụng khu đất đấu giá:

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích 9.850,0 m2 (Đầu tư Dự án thương mại, dịch vụ);

- Đất ở đô thị: Diện tích 12.038,8 m2 (Đầu tư Dự án nhà ở thấp tầng); trong đó: Đất ở biệt thự: 2.963 m2, đất ở liên kế: 4.246,9 m2, đất cây xanh: 1.477 m2, đất giao thông nội bộ: 3.351,9 m2 (Theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

Đối với đất xây dựng khu nhà ở thấp tầng, thời hạn giao đất cho Nhà đầu tư là 50 năm; khi Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng và bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì người mua nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian ổn định lâu dài (theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

Hình thức sử dụng đất:

- Đối với phần diện tích đất thực hiện Dự án thương mại, dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất có thời hạn 50 năm, thu tiền thuê đất một (01) lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà đầu tư thực hiện Dự án thương mại dịch vụ;

- Đối với phần diện tích thực hiện Dự án nhà ở thấp tầng: Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất có thời hạn 50 năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và nộp toàn bộ một (01) lần số tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá để thực hiện Dự án nhà ở thấp tầng;

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án đầu tư theo Bản vẽ tổng mặt bằng khu đất được Sở Xây dựng cung cấp kèm theo tại Công văn số 467/SXD-QHKT ngày 25/02/2020 và Bản vẽ địa chính Khu đất tổ chức đấu giá thực hiện theo Bản vẽ tổng mặt bằng Khu đất do Sở Xây dựng cung cấp;

- Khuyến khích nhà đầu tư tham gia đấu giá xây dựng phương án tổng mặt bằng hiệu quả hơn nhưng vẫn đảm bảo các thông số theo đúng quy định.

Mục tiêu kêu gọi đầu tư Dự án trên khu đất: Hình thành khu phức hợp dịch vụ thương mại cao tầng và nhà ở thấp tầng cao cấp theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh (Có Quyết định 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 kèm theo).

Tiêu chí về quy mô, tính chất Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất: Xây dựng khu Tổ hợp thương mại, dịch vụ, du lịch và nhà ở cao cấp với quy mô theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh.

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư).

Thời gian hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện Dự án không quá 54 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan).

Thời gian bàn giao khu đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá;

Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

GIÁ KHỞI ĐIỂM, HÌNH THỨC NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HỒ SƠ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN.

Giá khởi điểm:

- Thực hiện theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Khu đất đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, cụ thể:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện Dự án thương mại, dịch vụ (tính cho diện tích đất thương mại dịch vụ là 9.850,0 m2): 10.620.000 đồng/m2 x 9.850,0 m2 = 104.607.000.000, đồng;

- Mức giá khởi điểm để đấu giá giao đất có thời hạn 50 năm để thực hiện Dự án nhà ở (tính cho phần diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng là 7.209,9 m2): 14.645.000 đồng/m2 x 7.209,9 m2 = 105.587.843.000, đồng;

- Tổng giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khu đất Phạm Văn Đồng:

104.607.000.000, đồng + 105.587.843.000, đồng = 210.194.843.000 đồng;

(Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

Mức giá khởi điểm để đấu giá giao đất có thời hạn 50 năm để thực hiện Dự án nhà ở nêu trên không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, được xác định trong điều kiện nhà đầu tư phải đầu tư hạ tầng và công trình trên đất theo suất đầu tư tối thiểu như sau:

Suất đầu tư hạ tầng: 582.000 đồng/m2.

Suất đầu tư công trình trên đất: Xây dựng nhà liên kế: 6.936.000 đồng/m2; xây dựng nhà biệt thự: 8.712.000 đồng/m2.

Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước: Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất một (01) lần cho cả thời hạn 50 năm trong vòng 95 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 12/02/2020, Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế; Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Khu đất đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế; Thông báo số 306/TB-PTQĐ ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế; Bản vẻ khu đất.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC; BƯỚC GIÁ; ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2020, Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu; Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem trong giờ hành chính vào ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2020. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu đến ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ (Bốn triệu đồng trên một hồ sơ).

Tiền đặt trước: 21.020.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng); Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Tài khoản số: 55110001001206 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thừa Thiên Huế từ ngày 29/7/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 (Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này).

Bước giá:

- Bước giá đấu giá để cho thuê đất thực hiện khu thương mại, dịch vụ: 5.230.000.000, đồng (Năm tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

- Bước giá đấu giá để giao đất thực hiện khu ở thấp tầng: 5.280.000.000, đồng (Năm tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời tổ chức kinh tế tham gia đấu giá thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, thời gian và tổng mức đầu tư Dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều kiện được tham gia đấu giá:

Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn) và đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đúng mục đích thuê đất, giao đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;

Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh;

Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 54 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

+ Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là từ 200 tỷ đồng trở lên thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm và chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

+ Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu này chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

+ Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

Năng lực, kinh nghiệm đầu tư: Nhà đầu tư (bao gồm Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc chủ sở hữu có phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án) có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 Dự án du lịch, dịch vụ hoặc Dự án bất động sản có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng;

Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án: Nhà đầu tư chứng minh có năng lực quản lý phát triển, khai thác vận hành hoặc quản lý thương hiệu khách sạn cao cấp. Nếu không thuộc nhóm trên, nhà đầu tư phải chứng minh bằng các văn bản và hợp đồng liên quan đến việc thuê đối tác quản lý khách sạn để quản lý, vận hành dự án;

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định;

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Phương án này (Tổ chuyên gia gồm đại diện các đơn vị chức năng liên quan).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời tổ chức kinh tế tham gia đấu giá thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, thời gian và tổng mức đầu tư Dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Các hồ sơ đăng ký được thẩm định về điều kiện tham gia đấu giá.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ; HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 3/8/2020, tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987435509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Điện thoại: (0234) 3830566; DĐ: 0987435509 – 0348062738 - 0906562503

Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0935907766.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.