(BĐT) - Được sự ủy quyền của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2020 như sau:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư Dự án Tổ hợp khu dịch vụ thương mại và du lịch tại Đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Giá khởi điểm:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện dự án thương mại, dịch vụ (tính cho diện tích đất thương mại dịch vụ là 9.850,0 m2): 10.620.000 đồng/m2 x 9.850,0 m2 = 104.607.000.000, đồng.

- Mức giá khởi điểm để đấu giá giao đất có thời hạn 50 năm để thực hiện dự án nhà ở (tính cho phần diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng là 7.209,9 m2): 14.645.000 đồng/m2 x 7.209,9 m2 = 105.587.843.000, đồng.

Tổng giá khởi điểm là: 104.607.000.000 đồng + 105.587.843.000 đồng = 210.194.843.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00, ngày 29 tháng 07 năm 2020.

Xem tài sản: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 28/7/2020.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 21.020.000.000 đồng (hai mươi mốt tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/07/2020 đến trước 17 giờ 00, ngày 31/07/2020.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/08/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. ĐT: (028) 39406853; DĐ: 0987.435.509; Fax: (028) 62561989); ĐT: (0234) 3830566; DĐ: 0987.435.509 - 0348062738 - 0906.562.503.