(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2021 do Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS Ngân hàng TMCP Quân đội tại TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 3/7/2021, đấu giá 2 xe ô tô khách tại TP.HCM ảnh 1