(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Trường THCS Kim Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý. Cụ thể là: tài sản theo hình thức phá dỡ, thu hồi vật liệu của dự án: Xây dựng trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân (giai đoạn 2). (Có danh mục kèm theo).

2. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản được phép bán đấu giá của Trường THCS Kim Giang

3. Giá khởi điểm: 93.687.195 đồng (Không có VAT)

(Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, một trăm chín mươi lăm đồng).

4. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

5. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội)

7. Bên có tài sản đấu giá: Trường THCS Kim Giang (Địa chỉ: Đường Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/06/2020 và ngày 30/06/2020 tại Nơi để tài sản của Trường THCS Kim Giang.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ ngày 03/07/2020 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á.

10. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày 03/07/2020

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á; Tài khoản số: 119002774175 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 14 giờ, ngày 06/07/2020 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT Á

Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37965198/ Fax: 024.37965199

DANH MỤC TÀI SẢN 

Ngày 3/7/2020, đấu giá vật liệu tháo dỡ tại Hà Nội ảnh 1