(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 3/7/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá.

Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất có diện tích 100m2, tại địa chỉ: thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 581787, số vào sổ cấp GCN số: CH 00082/267/QĐ - UBND do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 16/01/2013 mang tên bà Nguyễn Thị Thủy, cụ thể:

Thửa đất số: 824-2

+Tờ bản đồ số: 1

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (100m2)

+ Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: Sử dụng riêng: 100m2;

Sử dụng chung: Không m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thửa đất có ranh giới tứ cận như sau:

+ Phía Đông giáp ngõ đi chung, rộng 9,2m;

+ Phía Tây giáp đất lưu không sông nhà Lê, rộng 9,2m;

+ Phía Nam giáp nhà bà Hà, dài 11m;

+ Phía Bắc giáp ngõ, dài 11m.

Tài sản gắn liền với đất:

+ 01 cổng chính, 01 giếng tròn.

Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 08/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.1. Giá khởi điểm của tài sản là: 81.000.000 đồng (Tám mươi mốt triệu đồng chẵn).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

3.2. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/01 hồ sơ (Mười lăm triệu đồng trên một hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, nơi tổ chức cuộc đấu giá và tại Chi cục THADS TP.Thanh Hóa, trụ sở UBND xã Quảng Thịnh.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [ Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án TP Thanh Hóa mang tên bà Nguyễn Thị Thủy.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: Bắt đầu 14h00 ngày 03/7/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890/0904.235.586.