(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

V/v đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô, xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất số: 26/2020/HĐDVĐGTS ngày 09/6/2020 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai về việc đấu giá quyền sử dụng đất, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô xã Chưhdrông, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

I. Thông tin về tài sản đấu giá:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Địa chỉ: 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Đơn vị được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất : Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693 826 628.

4. Thông tin về khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất:

4.1. Vị trí: Xã Chư Hdrông (nay là phường Chi Lăng), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thửa đất có tứ cận khu đất cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường đi làng Chăm nẽl.

+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch Đ3.

+ Phía Đông: Giáp đất công trình công cộng.

+ Phía Tây: Giáp đường Quốc lộ 14.

4.2. Diện tích khu đất: Tổng diện tích là 29.348,9 m2 (không bao gồm phần diện tích đất 951,1 m2 không giải phóng mặt bằng được của hộ ông Huỳnh Quang Hậu); trong đó:

+ Diện tích sử dụng đất, mật độ chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng thực hiện theo: Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thành phố Pleiku và Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku.

4.3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

- Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: Thuê 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với đất cây xanh, đất đường giao thông nội bộ: Nhà đầu tư phải có trách nhiệm đầu tư xây dựng các hạng mục này theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng.

4.4. Hiện trạng: Đất trống, nguồn gốc khu đất: Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý theo nhiệm vụ được giao (khoản 6, điều 2 Thông tư liên tịch 16/20415/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015)

5. Giá khởi điểm: Được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 29/4/2020. Tổng giá khởi điểm của dự án: 78.810.601.200 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, tám trăm mười triệu, sáu trăm lẻ một nghìn, hai trăm đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

II. Thông tin về thời gian, địa điểm cuộc đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/6/2020 đến ngày 29/6/2020 tại nơi thửa đất tọa lạc: xã Chư Hdrông nay là phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (trong giờ hành chính).

2. Thời gian mua, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/6/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/6/2020 (trong giờ hành chính) Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. Số 46 đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp từ ngày 30/6/2020 đến trước 11h 00 phút ngày 02/7/2020. Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng.

- Tiền đặt trước: 10% (Mười phần trăm) giá khởi điểm của khu đất đấu giá.

4. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 3/7/2020.

5. Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại trụ sở HĐND & UBND thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 81 đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

III. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 55, 56 đồng thời đảm bảo điều kiện tại điều 58 của Luật Đất đai năm 2013. Có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

- Đảm bảo đủ các điều kiện theo phương án đấu giá được phê duyệt.

- Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá doTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt.

- Chấp nhận giá khởi điểm.

- Nộp đủ hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành). Chỉ nhận Hồ sơ nộp đủ yêu cầu về thành phần, là bảng gốc hoặc phô tô công chứng.

3. Cách thức đăng ký: Tất cả hồ sơ được bỏ gọn vào thùng hồ sơ, nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã quy định.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: Số 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.826.628) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trân trọng thông báo đến các tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu biết để đăng ký tham gia./.