(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ Rông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52 Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ Rông. Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 02603.934.094.

III. Thông tin liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá:

Lô 01: Quyền sử dụng đất tại lô đất Thương mại – dịch vụ (ký hiệu C5); Địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Diện tích: 6.400m2. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Lô 02: Quyền sử dụng đất tại lô đất ở nông thôn số 15, tờ bản đồ số TĐ-2018; Địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Diện tích: 200m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lô 03: Quyền sử dụng đất tại lô đất ở nông thôn số 8, tờ bản đồ số TĐ-2018; Địa chỉ: Dọc bờ kè suối Đăk Ter, thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Diện tích: 200m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lô 04: Quyền sử dụng đất khu đất cửa hàng dịch vụ thôn Đăk Kinh 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông; Diện tích: 468,38m2. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Giá khởi điểm của 04 lô tài sản: 1.670.381.680 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, ba trăm tám mươi mốt ngàn, sáu trăm tám mươi đồng). Trong đó:

Lô 01: Khu đất Thương mại – dịch vụ (ký hiệu C5) có giá khởi điểm là: 1.576.960.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

Lô 02: Lô đất tại lô đất ở nông thôn số 15, tờ bản đồ số TĐ-2018 có giá khởi điểm là: 61.600.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng).

Lô 03: Đất tại lô đất ở nông thôn số 8, tờ bản đồ số TĐ-2018 có giá khởi điểm là: 14.960.000 đồng (Mười bốn triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

Lô 04: Khu đất cửa hàng dịch vụ thôn Đăk Kinh 2, xã Ngọc Lây có giá khởi điểm là: 16.861.680 đồng (Mười sáu triệu, tám trăm sáu mươi mốt ngàn, sáu trăm tám mươi đồng).

- Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí, lệ phí, chi phí khác, người mua được tài sản có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí, chi phí khác phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định.

Bước giá:

+ Đối với lô 1: Bước giá 15.000.000 đồng

+ Đối với các lô 02, 03, 04: Bước giá là 1.000.000 đồng.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

3. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đối với lô tài sản 01: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

+ Đối với các lô tài sản 02; 03; 04: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ.

Tiền đặt trước:

+ Đối với lô tài sản số 01: 158.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám triệu đồng).

+ Đối với lô tài sản số 02: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

+ Đối với lô tài sản số 03; 04: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/ 01 lô tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản trên thực địa: Liên tục trong giờ hành chính 02 ngày 17/06/2020 và 18/06/2020. Tại Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Dọc bờ kè suối Đăk Ter, thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; thôn Đăk Kinh 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 30/06/2020 tại địa điểm Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum - Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum từ ngày 30/06/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 02/07/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

- Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

Trường hợp quá thời hạn quy định trên mà người được quyền mua tài sản chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người được quyền mua tài sản phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp đã ký hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa thì được xử lý theo hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/07/2020, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ Rông. Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

- Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

10. Địa chỉ liên hệ:

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 0962.299.263./.

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, trường hợp không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản, Công ty sẽ thông báo sau).