(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2022 do Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773898668

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 118B Trần Phú, Khóm 2, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 3/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 02/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 29/04/2022 - 15:00 31/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy chế công ty đặt ra. - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản chứng minh nhân dân photo. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp – chi nhánh Vĩnh Long (số Số 44/4A, Nguyễn Huệ, Phường 02, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 0939.288.005. https://dgts.moj.gov.vn/).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 03/06/2022

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp- chi nhánh Vĩnh Long; Địa chỉ: Số 44/4A, Nguyễn Huệ, Phường 02, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long