(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Đ/c: Khu trung tâm hành chính huyện, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.523.5019.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30’, ngày 03/6/2022 tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mê Linh. Địa chỉ: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, cụ thể: Gồm 09 thửa đất ký hiệu từ lô 01 đến lô 09. Giá khởi điểm: 35.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 650.000.000 đồng/ thửa đất; gồm 08 thửa đất ký hiệu từ lô 10 đến lô 17. Giá khởi điểm: 27.100.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 450.000.000 đồng/ thửa đất.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 31/5/2022 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 31/5/2022. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Địa điểm: Mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn và https://melinh.hanoi.gov.vn.