(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cà Mau

Địa chỉ: 137K Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau., Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 3/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 02/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/05/2022 - 17:00 31/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 03/06/2022

Địa điểm: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Cà Mau, địa chỉ: 137K Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau