(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2022 do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15, Nguyễn Thiệu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đ/c: Số 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng 2 lô vật tư hỏng thải/ phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của NMLD Dung Quất.

Giá khởi điểm: Từ 102.920.000 đồng đến 937.355.000 đồng/ lô.

Tiền đặt trước: Từ 20 triệu đến 187 triệu đồng/ lô.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Xem tài sản: Ngày 25/5/2022 và ngày 26/5/2022.

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ 00, ngày 31/5/2022.

Bỏ phiếu trả giá: Đến 16 giờ 00, ngày 2/6/2022.

Công bố giá: 09 giờ 00, ngày 03/6/2022 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm, số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.