(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An phối hợp Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2021 do Agribank Chi nhánh 9 ủy quyền như sau:
Ngày 3/6/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH ĐT và XD Minh Sơn tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1