(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 3/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và huyện Nhà Bè (TP.HCM) ảnh 1