(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 3/6/2021 do Tổng công ty CP Phong Phú ủy quyền như sau:
Ngày 3/6/2021, đấu giá máy móc thiết bị thanh lý tại TP.HCM ảnh 1