(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 3/6/2021, đấu giá lô vật tư thu hồi tại Hà Nội ảnh 1