(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2021 do Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hải Phòng nắm giữ như sau:
Ngày 3/6/2021, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật ảnh 1