(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2020 do Thư viện tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Thư viện tỉnh Lạng Sơn. Đ/c: Số 16, Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 03/06/2020 tại Thư viện tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: Quyền thuê 150 m2. Mặt bằng khuôn viên 1: Vị trí trục Đường Hùng Vương giáp với viễn thông và Bưu điện Cửa đông và 350 m2. Mặt bằng khuôn viên 2: Vị trí trục Đường Hùng Vương giáp với Đường Dã Tượng tại Thư viện tỉnh Lạng Sơn (chi tiết thông tin tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm: Từ 630.000.000 đồng đến 1.050.500.000 đồng.

- Tiền đặt trước: Từ 63.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 20/05/2020 đến ngày 21/05/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/05/2020 đến hết ngày 31/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 29/05/2020 và 01, 02/06/2020.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng công khai giá khởi điểm tài sản, đấu giá từng tài sản.

Điện thoại liên hệ: 02053.756.789 – DĐ: 0855.799.866.