(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn, vào ngày 3/6/2020 như sau:

1/ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 ô đất tại Khu Lau xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn.

- Diện tích: từ 100,0m2 ÷ 300,5m2/ô.

- Giá khởi điểm: từ 650.000đ đến 800.0000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 15.000.000đ/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn. (Địa chỉ: TT.Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

4. Bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/06/2020 tại UBND xã Yên Sơn; Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 25/05 và 26/05/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng, đủ theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/06/2020 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 08h00’ ngày 03/6/2020 tại hội trường UBND xã Yên Sơn.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/05 đến 16h00 ngày 02/06/2020 nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ số: 2715201004915 mở tại Agribank Thanh Sơn.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (tối đa 30 vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215;

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn hoặc UBND xã Yên Sơn.

DANH SÁCH Ô ĐẤT, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Dự án: Khu Lau, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 3/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1