(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Văn Lâm Hưng Yên II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Văn Lâm Hưng Yên II. Địa chỉThị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tài sản đấu giá: Là lô máy móc thiết bị (động sản) đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

01 máy Flexo in ngang bốn mầu liên hợp xẻ rãnh bế tròn xếp giấy tự động, model: PS-428; 01 máy dán thùng carton, model: SAG-5; 02 máy đóng kẽm, model: CH-14B; 01 máy cột dây, model: CY-100; 01 máy cán lằn xẻ biên dao mỏng, model: PL-B2500; 01 máy xẻ rãnh làm thùng carton, model: PL-K1; 01 máy sản xuất bìa Carton 5 lớp tự động 1800 mm; 01 hệ thống phụ trợ dẫn hơi.

- Địa chỉ: Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm của tài sản: 6.880.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước là: 400.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/05/2020 đến 16 giờ 00, ngày 31/05/2020, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 03/06/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật và theo Quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Trung tâm, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương. Điện thoại: 0220.3845363; 0982.211.369.