(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/5/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Thực hiện Thông báo số 1203/TB-AAPC ngày 12/03/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ về việc tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 43 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tại phiên đấu giá ngày 04/04/2020 (thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Tam Nông.

Căn cứ Thông báo số 3003/TB-AAPC ngày 30/03/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ về việc tạm dừng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 43 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Thông báo số 1203/TB-AAPC ngày 12/03/2020, phiên đấu giá ngày 04/04/2020 (thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Tam Nông).

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

- Vị trí : Quyền sử dụng 43 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 93,0 m2 đến 175,0m2/ô.

- Giá khởi điểm: từ 2.500.000đ đến 7.000.000đồng/m2.

- Tiền đặt trước: từ 55.000.000đ đến 200.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: từ 200.000đ đến 500.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 28/04/2020 tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông. (Địa chỉ: TT. Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 28/04/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 03/05/2020 tại Hội trường UBND huyện Tam Nông.

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/04 đến 16h00 ngày 29/04/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2714201003303, mở tại AGRIBANK – CN Tam Nông, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông, UBND xã Hương Nộn.