(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Yên Thành ủy quyền vào ngày 3/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Địa chỉ: Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Thành

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 3/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 31/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 02/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/03/2021 - 17:00 01/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: UBND huyện Yên Thành, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh và UBND xã Mã Thành

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:00 03/04/2021

Địa điểm: UBND xã Mã Thành