(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Trường cao đẳng sư phạm Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý tài sản công xe ôtô biển kiểm soát 18B - 1655 của Trường cao đẳng sư phạm Nam Định (Địa chỉ: 813 đường Trường Chinh- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô khách nhỏ 25 chỗ ngồi, nhón hiệu HYUNDAI, số loại COUNTY, năm sản xuất: 1999, nước sản xuất: Hàn Quốc, niên hạn sử dụng: 2019, màu trắng- xanh, biển kiểm soát 18B - 1655, số khung HD17LPXC 001487, số mỏy D4ALW 051875 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0003751 do Phòng CSGT - TT Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 12 tháng 11 năm 2002 cho Trường cao đẳng sư phạm Nam Định

Giá khởi điểm: 15.400.000đ (Mười lăm triệu bốn trăm nghìn đồng)

Số tiền đặt trước: 3.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 31/3/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 30, 31/3/2020 và ngày 01/04/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 26, 27/3/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 4 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).