(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 Cô Tám, Đồng Hới, Quảng Bình.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016979). Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng.

Tài sản thứ hai: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017103). Giá khởi điểm: 48.400.000 đồng.

Tài sản thứ ba: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016744). Giá khởi điểm: 24.800.000 đồng.

Tài sản thứ tư: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017104). Giá khởi điểm: 41.720.000 đồng.

Tài sản thứ năm: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017054). Giá khởi điểm: 23.870.000 đồng.

Tài sản thứ sáu: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017055): Giá khởi điểm: 23.725.000 đồng.

Tài sản thứ bảy: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017056): Giá khởi điểm: 7.380.000 đồng.

Tài sản thứ tám: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017059): Giá khởi điểm: 10.035.000 đồng.

Tài sản thứ chín: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 319): Giá khởi điểm: 312.000.000 đồng.

Tài sản thứ mười: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00100591): Giá khởi điểm: 21.750.000 đồng.

Tài sản thứ mười một: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016704): Giá khởi điểm: 11.900.000 đồng.

Tài sản thứ mười hai: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017105): Giá khởi điểm: 17.500.000 đồng.

Tài sản thứ mười ba: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 260): Giá khởi điểm: 61.745.000 đồng.

Tài sản thứ mười bốn: (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 188): Giá khởi điểm: 60.600.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 23/03/2020 đến 16h30’ ngày 25/03/2020.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 17/03/2020 đến 16h30’ ngày 31/03/2020.

Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 31/03/2020 đến 16h30’ ngày 02/04/2020.

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 03/04/2020.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 32 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.