(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất từ Gò Ổi đến nhà ông Nguyễn Kim Định thuộc thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: quyền sử dụng đất từ Gò Ổi đến nhà ông Nguyễn Kim Định thuộc thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa gồm:

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá

trong trường hợp

có từ hai người

trở lên 

 cùng

trả giá cao nhất

(đồng)

1

584

193,8

ONT

499,228,800

50.000.000

200.000

5.000.000

2

585

192,6

ONT

496,137,600

50.000.000

200.000

5.000.000

3

595

198,6

ONT

511,593,600

50.000.000

500.000

6.000.000

TỔNG CỘNG

585

1.506.960.000

150.000.000

900.000

16.000.000

a/ Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo bản đồ địa chính mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 01/2019 hệ tọa độ VN 2000, Khu vực xã Hòa Mỹ Tây, tờ bản đồ địa chính số 21 (434575-7), tỷ lệ 1:2.000.

b/ Thông số quy hoạch: Theo giấy phép quy hoạch số 38/GPQH ngày 13/4/2017 của UBND huyện v/v cấp phép quy hoạch đấu giá Đấu giá quyền sử dụng đất từ Gò Ổi đến nhà ông Nguyễn Kim Định thuộc thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Chỉ giới đường đỏ cách tim đườn nhựa liên xã đi Hòa Mỹ Đông 8,75 m.

+ Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ.

+ Mật độ xây dựng: Tối đa 60%;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

-Tầng cao trung bình: 02 tầng

c) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 03 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại khu đất thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.