(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 03/04/2020. Tại hội trường nhà văn hóa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 31/03/2020 (05 lô đất ở tại khu dân cư nông thôn xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 31/03/2020. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng ( Phòng giao dịch Hội Yên- xã Hải Quế ) ngày 27,30,31/03/03/2020 ( trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá:

- Tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Ba huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 31/03/2020 (Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến hết 16h00)

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 

TT

Số lô

Diện Tích

lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Ký quỹ

(đồng)

(5-15%

giá khởi điểm)

Phí hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Ghi chú

Thôn Cổ Lũy

1

20

364

140.100.000

8.000.000

100.000

Khu vực xóm trong (đường đất)

2

21

213

76.600.000

8.000.000

100.000

Khu vực xóm trong (đường đất)

3

22

218

76.300.000

8.000.000

100.000

Khu vực xóm trong (đường đất)

4

23

176

61.600.000

8.000.000

100.000

Khu vực xóm trong (đường đất)

5

24

203

71.100.000

8.000.000

100.000

Khu vực xóm trong (đường đất)

CỘNG I

423.700.000

Tổng giá khởi điểm: 423.700.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 27, 30, 31/03/2020 Trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 10/03/2020.

- Địa điểm:

+ Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Chi nhánh Hội Yên - xã Hải Quế). Số tài khoản: 3903 201 004 009. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại nhà văn hóa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị . Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thu phí hồ sơ người tham gia đấu giá.

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.