(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar. Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 17 thửa đất tại điểm dân cư xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích/m2

Hệ số góc

Giá khởi điểm/đồng

Tiền đặt trước

Tiền mua hồ sơ đấu giá

Bước giá

I

Phần lô D01

1

D01-L4

120,53

168.742.000

25.300.000

100.000

3.000.000

2

D01-L5

120,53

168.742.000

25.300.000

100.000

3.000.000

3

D01-L6

135,06

189.084.000

28.300.000

100.000

3.000.000

4

D01-L7

212,82

276.666.000

41.400.000

200.000

5.000.000

5

D01-L8

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

6

D01-L9

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

II

Phần lô D02

1

D02-L2

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

2

D02-L3

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

3

D02-L4

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

4

D02-L5

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

5

D02-L6

116,05

150.865.000

22.600.000

100.000

3.000.000

6

D02-L7

116,05

150.865.000

22.600.000

100.000

3.000.000

7

D02-L8

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

8

D02-L9

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

9

D02-L10

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

10

D02-L11

120,53

156.689.000

23.500.000

100.000

3.000.000

11

D02-L12

116,05

1,03

155.390.950

23.300.000

100.000

3.000.000

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 2.827.244.950 đồng (Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm năm mươi đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến ngày 31/03/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/4/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar; địa chỉ: số 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.