(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác chợ đêm Ô Môn tại Đường Trần Hưng Đạo (đối diện Ủy ban nhân dân phường Châu Văn Liêm), khu vực 1, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ do phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ đưa ra đấu giá.

+ Diện tích khai thác: Diện tích 781m2.

+ Thời hạn khai thác: 05 năm.

+ Chợ đêm được tổ chức dưới hình thức chợ tạm, hoạt động trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 24h00 hàng đêm.

  * Lưu ý: Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kèm theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tổ chức đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác Chợ đêm Ô Môn tại khu vực 1, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 30/3/2020 (đến 17 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 30/3/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 275.940.000 đồng/năm.

(Tiền đặt trước 20% x (giá khởi điểm x thời gian khai thác) = 275.940.000 đồng, nhận vào ngày 26/3/2020, ngày 27/3/2020 và ngày 30/3/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 30/3/2020 (đến 17 giờ).

  6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 03/4/2020 tại phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ./.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.