(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, Hà Nội.

- Tài sản đấu giá: Quyền thuê tài sản tại địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, được chia làm 02 tài sản:

- Tài sản 01: Gồm 01 phòng tại tầng 1, nhà B; diện tích 123,7 m2; đơn giá: 390.000 đồng/m2/tháng; giá khởi điểm: 1.167.192.000 đồng/2 năm; tiền đặt trước: 60.000.000 đồng; tiền hồ sơ: 500.000 đồng.

- Tài sản 02: Gồm 01 phòng là địa điểm đặt ATM khu vực sân cổng B; diện tích: 5 m2; đơn giá: 580.000 đồng/m2/tháng; giá khởi điểm: 69.600.000 đồng/2 năm; tiền đặt trước: 5.000.000 đồng; tiền hồ sơ: 150.000 đồng.

* Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Thời gian cho thuê: Tối đa 5 năm (60 tháng) và được tổ chức thực hiện khi Phương án đấu giá này được phê duyệt.

- Sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê tài sản, căn cứ kết quả đấu giá và hợp đồng thuê tài sản lần đầu sẽ cho gia hạn thời gian thuê theo từng năm. Thời gian thuê tối đa cho 01 tài sản là 5 năm (60 tháng).

Lưu ý: Giá cho thuê là giá trúng đấu giá và được áp dụng trong 02 năm đầu tiên của thời gian thuê, từ năm thứ 03 trở đi, đơn giá sẽ tăng thêm tối đa 10% so với giá trúng giá ban đầu (áp dụng đối với hợp đồng có thời gian thuê từ 2 năm trở lên).

- Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 12/03/2020 đến 16h00’ ngày 31/03/2020 tại Trụ sở Công ty (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 23/03/2020 và ngày 24/03/2020 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 31/03/2020 và ngày 01/04/2020. Nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty.

- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào 14h00’ ngày 03/04/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 0392251616.