(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ vào ngày 3/4/2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: In ấn và các dịch vụ liên quan đến in

Vốn điều lệ: 105.715.170.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 10.289.117 cổ phần

Lần đấu giá:         2

Thời gian đấu giá: 03/04/2020

Giá khởi điểm: 20.500 đồng/ cổ phần        

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  0

Bước giá: 50 đồng

Khối lượng tối thiểu: 10.289.117 cổ phần

Khối lượng tối đa: 10.289.117 cổ phần

Ngày phát hành: 03/04/2020