(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2019 do Công an huyện Lục Yên ủy quyền như sau:
Ngày 3/4/2019, Đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Yên Bái ảnh 1