(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2019 do Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:
Ngày 3/4/2019, đấu giá nhà xưởng và máy móc thiết bị tại tỉnh Yên Bái ảnh 1