(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa vào ngày 3/4/2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, ...

Vốn điều lệ thực góp: 329.954.110.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      11.050.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     11.050.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/03/2019 đến 15h30 ngày 27/03/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 03/04/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 04/04/2019 đến 16 giờ ngày 10/04/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 10/04/2019