(BĐT) - Hội đồng Đấu giá - Trung tâm Bán lẻ Viettel (TTBL) thông báo bán đấu giá vào ngày 3/3/2020 là hàng tồn kho (Lần đấu giá 01): Lô hàng điện thoại và máy khác. Hàng tồn kho của TTBL. Địa chỉ: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Lô 1: Lô Demo iphone 1 (X, XR). Tổng: 150 sản phẩm. Giá khởi điểm: 1,256,642,000 VND. Tiền đặt trước: 25.000.000 VND.

- Lô 2: Lô Demo iphone 2 (XS, XS Max). 151 sản phẩm. Giá khởi điểm: 1,811,636,000 VND.  Tiền đặt trước: 36.000.000 VND.

- Lô 3: Demo Oppo. Tổng: 61 sản phẩm. Giá khởi điểm: 243,400,000 VND.  Tiền đặt trước: 5.000.000 VND.

- Lô 4: Demo DOA 1. Tổng: 60 sản phẩm. Giá khởi điểm: 383,258,000 VND. Tiền đặt trước: 7.500.000 VND.

- Lô 5: Lô DOA 2. Tổng: 83 sản phẩm. Giá khởi điểm: 555,230,000 VND. Tiền đặt trước: 11.000.000 VND.

- Lô 6: Lô thu hồi. Tổng: 233 sản phẩm. Giá khởi điểm: 517,699,000 VND.  Tiền đặt trước: 10.000.000 VND.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 03/03/2020.

Thời gian, địa điểm xem hàng: Từ 09h00, ngày 28/02/2020 đến hết 17h00, ngày 02/03/2020 tại: Kho Bắc số 33, đường Quyết Thắng, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian mua hồ sơ: Từ 21/02/2020 đến trước thời điểm mở cuộc đấu giá (giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000VND/bộ.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo. Địa chỉ: Phòng họp tầng 1 - Công ty Viettelimex. Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Hội đồng Đấu giá - Trung tâm Bán lẻ Viettel L. ĐT: 0973.931.641.