(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 353 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngy 03/3/2020. 
Ngày 3/3: 1/353 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 3/3: 1/353 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 352 thơng tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Viện Khoa học năng lượng đăng tải TBMCH (số thơng bo l: 20200301926 - 00), dự kiến pht hnh HSYC từ ngy 11 giờ 39 ngày 03/03/2020 đến 14 giờ 30 ngày 09/03/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm  đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đ được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.