(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/2/2021 do Kho bạc Nhà nước Điện Biên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Điện Biên.

Địa chỉ: số nhà 892, tổ 04, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

- Tài sản đấu giá: Tài sản nhà nước bán thanh lý.

- 01 xe ô tô con (nhãn hiệu: Ford, Số loại: ESCAPEXLT, Biển kiểm soát: 27A-3070, 05 chỗ ngồi, Nước sản xuất: Việt Nam; năm sản xuất: 2001; màu sơn: đen; Số máy: AJ-218345; số khung: FVLFHBMERPIE-00231).

- Giá khởi điểm của tài sản: 45.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng)

(Mức giá trên không bao gồm thuế VAT)

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản (làm tròn đến triệu đồng): 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

Tiền đặt trước khách hàng nộp vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Người thụ hưởng tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nộp tiền đặt trước trong các ngày 29/01/2021, 01/02/2021, 02/02/2021 (Trong giờ hành chính).

4. Thời hạn, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 8 giờ ngày 28/01/2021 đến 17giờ ngày 29/01/2021 trong ngày làm việc tại nơi có tài sản: Kho bạc Nhà nước Điện Biên. Địa chỉ: số nhà 892, tổ 04, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá, và nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 7 giờ ngày 21/01/2021 đến 17 giờ ngày 29/01/2021 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 03/02/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048/ 0215.3832.220.