(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 do Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) ủy quyền như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá xe ô tô Nissan tại Hà Nội ảnh 1