(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ảnh 1