(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1