(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 139, tờ bản đồ số 16 tại thôn Xuân Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Prông

Ngày 3/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.799m2 đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 3/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.799m2 đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 3/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 5.799m2 đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3