(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 do ông Nghê Hoàng An, bà Huỳnh Cẩm Thanh và Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá nhà đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1