(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ của ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệptại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 3/12/2021 như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá khoản nợ của ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệptại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1